Mūrikas ir Sidabrinis kambarys

Atėjau pas Mūriką,
Nes nebuvo eit pas ką,
Niekas laiko neturėjo –
Laikas į Pietus išėjo.
[Daugiau…]

Pasakėlė Mikui

Jeigu būsi tu išdykęs,
Kulsi, kas mažiukas, –
Tai turbūt užaugęs, Mikai,
Būsi Politrukas.
[Daugiau…]

Nepažįstamo žmogaus skundas

Tada, kai žvaigždės ir mėnulis dingo,
Kai verkė vėjas tartum senas kranas –
Susapnavau aš sapną stebuklingą,
Kaip Fenimoro Kuperio romanas:
[Daugiau…]

Aš ten buvau

Ten medžiai – lyg protėvių rankos,
Kaip šiltas drabužis – rugiai.
Ten žiūri pro keturis langus
Sodybos – margieji drugiai.
[Daugiau…]

Troškimai

Ko gi trokšti, nesoti dvasia?
Paslaptingais sparnais kur lakioji?
Praeities vėl sapnai ar gražioji
Tau jaunystė vaidinas slapčia?
[Daugiau…]

Vintas

Jei nori draugijoje nieku nebūti,
Mokinkis išgarbinto vinto!
Tą vieną svarbiausia pašalinęs kliūtį,
Sau stosi ant kelio ištrinto.
[Daugiau…]

Skausmo balsas

Giedojau meilę, jauną viltį,
Skambėjo stygos man saldžiai;
Šiandieną tenka ar nutilti,
Ar verkt už išgamas skaudžiai.
[Daugiau…]

Kokiems velniams jūs, bepročiai ar žiaurūs žmonės…

Kokiems velniams jūs, bepročiai ar žiaurūs žmonės,
Vieni kitiems ant žemės pragarą sukūrę,
Burnojate, kad tai Praamžius be malonės
Į kovą amžiną už būvį jus subūrė!
Ar saulės šilumos, ar duonos neužtektų,
Jei meilė širdyse nesaunori prašnektų?
[Daugiau…]

Viskas man yra be prasmės

Viskas man yra be prasmės
ir viskas
nereikalinga –
[Daugiau…]

Taip maža paramos

Taip maža paramos ant žemės:
Daug verksmo, skausmo ir kančios!
Retai dangus, rūsčiai aptemęs,
Prašvinta ant našlės-galvos.
[Daugiau…]