Dėdė Napalys ir Antanas

Ant stalo guli butelis, Dėdė Napalys ir Antanas
O po stalu pavargus silkė –
Čia vakar dėdė Napalys
Kalbėjo: „Šoksiu ryt nuo tilto…”
[Daugiau…]

Ir vakarą

Praeina viskas, aš irgi praeisiu,
Praeisiu, ir pamirš mane kaip lietų,
Ir pakartos lyg priemiestinį reisą
Kiti, praėję dulkėmis planetos.
[Daugiau…]

Jei nebijai skraidyti

Ir lėktuvas, ir vanagas skraido,
Brolių juodvarnių pulkas darnus…
Pasakyk, ar skraidyt nebijai tu? –
Ir eilėraštis turi sparnus.
[Daugiau…]

Kur yra, seneli, tavo dantys?

- Kur yra, seneli, tavo dantys?
– Pensijon išėjo atsikandę.
Ėjo per metus po du, po vieną,
Palydėjau su skausmu kiekvieną.
[Daugiau…]

Ipolitas

Toks žmogelis Ipolitas,
Atsibudęs vieną rytą,
Sūrį kando – nusigando,
Kad galvos neranda!
[Daugiau…]

Gyvenimas kaip žemė

Ak dienos kaip pokyliai purvinos, Gyvenimas kaip žemė
Kaip sniegas, pavirtęs į nieką…
Išeisiu į lauką, įlįsiu į urvą,
Pasišnekėsiu su Slieku.
[Daugiau…]

Sekmadienis

Aš Sekmadienis esu –
Žadintuvai tyli.
Pamiegoki šiandien tu,
Nuo Darbų pražilęs.
[Daugiau…]

Liūdesys

Tą vakarą tylų, ružavą,
Kai mes gėrėm verandoj kakavą,
Tu nuo stalo staiga pakilai,
Pakilai, palikai ir į tolį
Nubridai dobilienų atolais,
O po kojom tau klykė žiogai.
[Daugiau…]

Šventės

Būna didelės ir mažos,
Būna – neprašytos.
Būna kartais tokios gražios,
Tartum vyšnioms žydint.
[Daugiau…]

Dėdės Juozapo pamokslas

Nuo Medvėgalio, nuo kalno
Aš kalbu jums kaip iš balno –
Senis atsirišęs:
– Vaikai! Stokit ant akmens,
Mokykitės nuo mažens,
Kaip paduoti kyšį.
[Daugiau…]