Sielanka Auszra

Paświda, Paświda.
Auszra źweyzdie paświda, paświda.
Jr Gaydielis pragida, pragida,
Wewersis, Wewersis,
Wewersielis sauzdamas,
Szaka wieiu płakdamas, płakdamas,
Pa dungiem.
Saudzia, graudzia, pa dungiem,
Wisztas karkie pa łungiem.
Jautielis
Jauczias ławkan eydamas,
Kasa źiemi baubdamas,
Gierieley su aszkieleys,
Kazakieli szakdami,
Sztukiełas radidami,
Kasgi ti.
Kasgi tinay uźmiszka,
Źiba twaska isztiszka,
Saułełe
Saułełe ti tekieia,
Auksa źiedeys mirgieia
Suiuda susznieka.
Juda sznieka paukszteley,
Źidi raźiems leknieley
Rasiełe.
Krinta perłu Rasiełe
Linksma źala piewiełe,
Gieguźie
Gieguźiełe kukoia,
Jr karwialis brukoia,
Kiszkielis
Łekie ligiam piewiełem,
Kierpa gudriam ausiełem
Praźuwa.
Pikti cziesay praźuwa,
Wis iaw kitey nieg buwa.


Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>