Nutraukta malda

BUVO naktis, ir bangos ašmenis galando
Į kietus akmenis, į juodą naktį…
Viešpatie, neapleisk manęs šią sunkią valandą
Ir nebeleiski žvaigždynams sudegti!

O kad aš tik iki ryto ŠĮ sielvartą iškęsčiau –
Tada tegu vėtros blaškos ir vaitoja!..
O dabar tenebėga tik žvaigždės nuo išgąsčio,
Tenebėga žemė iš po mano kojų!..


Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>