Daina apie smurtą

Pro baisų sapną
visa suvirpau –
pusė pasaulio,
rodos, nuvirto.
[Daugiau...]


Puslapis 2 iš 212