Kalėdų giesmė

Kalėdos, Kalėdos! – liūliuoja varpai,
Kalėdos, Kalėdos! – dainuoja vaikai,
Ir žalios eglutės prie apsnigto kelio
Viršūnes į dangų šlamėdamos kelia.
[Daugiau…]

Tai bent telefonas

Vakar paskambinau tau į namus
Tik tave, mieloji (mielasai), ne taip lengva rasti,
Iš didžio liūdnumo pradėjau galvoti
Ir taip išradau telefoną geresnį
(3k)

Tai bent telefonas
Galiu tau paskambint
Kad ir kur nuklydęs
Vaikeli būtum
(2k)

Ei, tarkim nuo kalno su slidėmis leidies
Arba prie mokyklos aitvarus sau laidai
Svarbu panorėti bent kiek bent truputį
Ir tu jau girdi -KĄ?-mano skambutį
(2k)

Tai bent telefonas
Galiu tau paskambint
Kad ir kur nuklydęs
Vaikeli būtum
(2k.)

Man tik neramu, ar senų senovėj
Kas nors telefono tokio neturėjo
O jeigu turėjo – tai mat jį bala,
Vistiek aš esu gudrus išradėjas
(2k)

Tai bent telefonas
Galiu tau paskambint
Kad ir kur nuklydęs
Vaikeli būtum
(4k)

Naktelės žiedai

Gyvenime būna labai šviesios naktys,
Lig ryto siūbuoja naktelės žiedai,
Naktelės žiedai dangaus pakraščiais,
Skiauterių baltų pilna jos siūbavimo.
[Daugiau…]

Dantukas

Tai atsitiko ankstų rytą,
Ir nebenoriu aš gyventi,
Keista nelaimė įvyko, nes
Pamečiau aš dantį. O-Je!
[Daugiau…]

Kalėdos

Mama, atlaužk man plotkelės,
Šventą žodelį sakyk.
Sėskim prie Kūčių stalelio
Šventųjų Kalėdų sutikt.
[Daugiau…]

Bėkim, bėkim, piemenėliai

Bėkim bėkim, piemenėliai,
Į Betliejų tekini.
Ten Jėzulis mažas guli –
Jį pasveikinsim pirmi.
[Daugiau…]

Mėlyna spalva

Nupirko man mama dažų ir sako:
Pieški, mielas vaike –
Aplinkui viskas taip gražu,
Tau dailininke būti reikia.
[Daugiau…]

Kalėdų žvaigždelė

Geroji žemele,
Parodyk man kelią
Į baltą, į tyrą
Kalėdų žvaigždelę.
[Daugiau…]

Mes kitokie

Mažylis dar buvau, tada rūpėjo man tik mama,
Žasyčius pievoj ganiau.
Prie tvarto pasirodė ji, mačiau, truputį graži
Ir į mane nepanaši.
[Daugiau…]

Žiba žiburėlis

Žiba žiburėlis,
Bažnytėlėj šviečia.
Jėzus Dievulėlis,
Mažutėlius kviečia.
[Daugiau…]