Ant gęstančio laužo

Ant gęstančio laužo sužibo įspindusi žvaigždė,
Išblėso žarijos pilkų pelenų pūkuose,
Ir mėlynų dūmų sustingusios prieblandoj srovės
Lengvais debesynais pakibo pakalnės drėgmėj.
[Daugiau…]

Pasaka

Nuodų taurė karaliaus soste,
Ant žemės aukso karūna.
Sukniubus klupo karalaitė –
Po kojų rožė kruvina.
[Daugiau…]

Iš saulėtų vaišių

Iš vasaros džiaugsmo, iš saulėtų vaišių
Pailsęs sugrįžau į savo namus.
Nuploviau versmėj sudulkėjusias kojas
Ir rankose paslėpiau degantį veidą.
Už durų dar gaudžia aidai pasiviję,
Ir ūščioja dar sūkuriai spindulingi,
Ir plazda džiaugsmu palydovės plaštakės,
Bet mano namuose jau sūtemos smilksta
Ir mano krūtinėj – tylos valanda.
[Daugiau…]

Rūpintojėlis

Dievuli mano, kas per šviesios naktys!
Ir kas plačių padangių per aukštumas!
O žvaigždės, žvaigždės! didelės ir mažos
Taip spindi, net graudu, Dievuli mano.
[Daugiau…]

Tegu tave dievai

Laukuos šalna. Šarmotasai rytys
Jau tuoj ir mano taką švilpdams nubarstys
Geltonu gintaru ir baltu sidabru,
Kad būt širdy ramu, o akyse skaidru.
Jau pūstelėjo girioj bangos šalto kvapo,
Geltonu sukuriu įsimetė tarp lapų, –
Ir kugžda kuklios liepos ir liekni klevai:
Tegu tave dievai, tegu tave dievai.
[Daugiau…]

Rudenio naktį

Tyli naktis, šviesi rudens naktis,
Skambi, kaip dainiaus kankliai šilkastygiai,
Plikus laukus, ir pievas, ir girias
Užliejo sidabru taip lygiai, lygiai.
[Daugiau…]

Vidurnaktį

Yra viena tik valanda
Vidur nakties,
Kada padangių žvaigždynams
Tyliai meldies.
[Daugiau…]

Pavasario saulėj

Kaip akys po verksmo nusišvietė dienos.
Pavasario saulė – viešnia nuotaikinga:
Nei sprogstančio džiaugsmo, nei žydinčios meilės
Gėlių pumpuruose jaunatvei nestinga.
[Daugiau…]

Romansas

Su pirmuoju pavasario saulės šypsniu
Tu žieduotu jausmu į mane atskridai. –
Ir dabar, kai tyloj tavo vardą miniu,
Vis man juokiasi saulė ir kvepia žiedai.
[Daugiau…]

Pumpurėlis

Rausvas žiedo pumpurėlis,
Iš pavėsio pasikėlęs,
Į saulutę kaitrią, šviesią
Pro lapus galvutę tiesia.
[Daugiau…]