Liūlia lėlytę

Liūlia lėlytę, liūlia lėlytę
Liūlia mielą dukterėlę.
Aš dainuoju tylią tylią
Tau lopšinę lylia lylia.

Klauso pasakų ausytės

Klauso pasakų ausytės,
Mato akys pro miegus.
Skrenda skrenda angelėliai,
Nešdami vaikams sapnus.

Kai kitų turėsma

Čiūčia liūlia šitą,
Duos Dievulis kitą,
Kai kitų turėsma,
Tai abu mylėsma.
Vienų pamyluosma,
Kitų pačiūčiuosma.

Kas tą pupą supa?

Aa aa pupą,
Kas tą pupą supa?
Supa tėtis ir mama
Ir katytė murzina..
[Daugiau…]

Aaaa lylia

A,a,a,a, lylia
Lylia, lylia rūtų kvietkų,
Lylia, lylia aukso grožį, lylia…
[Daugiau…]

Vaike, miegok

Vaike, miegok,
Tėvelis tau dainuos,
Papurtys obelį mama,
Nukris sapnelis pas tave.
Vaike, miegok.
[Daugiau…]

Man Dievulis dar daugiau

Čiūčia liūlia šitą,
Man Dievulis kitą.
Aš Dievuliui ačiū,
[Daugiau…]

Čiūčiai liūliai

Čiūčiai liūliai,dukrelę,
Čiūčiai liūliai, mažiukę,
Čiūčiai liūliai, miegulio,
Mano vaikeli gražuti,
[Daugiau…]

O tu mik užmik

Tu paskęsi po dangum
Ir nurimsi po lietum.
Mik užmik ant debesų
Po žvaigždėtu sapnu.
Mažytį pasaulį tau
Ant delnų atnešiu
Kartu debesy, debesy paskęsiu.
[Daugiau…]

Neš pelytė saldų miegą

Neš pelytė saldų miegą,
Į Agnytės lopšelį,
Pasuolėliais, palovėliais,
Kad katelė nematytų.
[Daugiau…]