Debesų jaučiukai

Laukai pavasarėja.
Tik dar rytais šalčiukai.
Dangaus pakluonėms vaikštinėja
Debesų jaučiukai.
[Daugiau...]

Miss Poezija

(siela) be galo egzaltuota liūdnojo
veido kekšiutė, moteris apsimesti
norėtų mergaite, iš pirmo žvilgesio
graži, o gaikčioja! Prabilt jai te-
reikia, ir junti malonumą sakytumei
lūpų, ir tai net ne lūpdažiai net ne
lūpos, bet siela siela…..Siela!..rūpi.

Baisūs namai

Naktį spintos durys
Veriasi kaip karstas, –
Ten kostiumas juodas
Supasi pakartas.
[Daugiau...]

Vaikštau

Vaikštau
vidurnakčio kambary,
apgaubtas
beviltiško vienišumo,
[Daugiau...]

Suolelis miške

Kas tą vietelę aplankys,
Tai rankai ačiū pasakys,
Kuri suolelį tašė, kalė.
Čia taip malonu ir ramu!
Pripildo paukščiai čiulbimu
Tą žalią be pastogio salę.

Seniai aš laukiu išsiilgęs…

Seniai aš laukiu išsiilgęs,
Dažnai meldžiuos karšta malda:
Sugrįžk, sugrįžki, valanda,
Kad skruostus ašara suvilgęs,
Paliesiu lyrą kaip tada,
Kai žėrė jaunas įkvėpimas,
Jos balsui pritarė jaunimas.

Pelytė smalsuolytė

Paskaitykime knygelę
Apie katiną ir pelę.
Ta pelytė sūrį graužia,
O Rainiukas tykiai šliaužia…
Capt – ir pagriebė pelytę,
Smaližiukę smalsuolytę.
Kraipo katinas ūsus:
Niekados nebūk smalsus!

Jūros audra

Audra atbėga, griūva krantas,
Benamė, didelė daina.
Dainuoja Lekiantis Olandas,
Ir skęsta raudanti diena.
[Daugiau...]

Garbė

Nesibijokite grįžimo
Metalais mintančios garbės:
Kas plieno trapią širdį žino,
Prieš jokį kardą nedrebės.
Garbė apako ir užkimo
Prie imperatoriaus duobės.


Puslapis 2 iš 212