Gruodis

Sutikau šį rytą gruodį.
Kur skubi, kur šitaip skuodi?

Kur ant balto žirgo skrieji?
Tuoj Kalėdos, tuoj Naujieji.
[Daugiau...]

Kai eglės sidabrą barsto

Kai eglės sidabrą barsto,
Kai kiškiai palydi pusnynais
Į amžinybę metus,
Linkėjimai išsipildo!
Ir norai visi išsipildo!
Tik reikia labai tikėti
Tuo, ką kitiems sakai. [Daugiau...]

Kalėdų giesmė

Kalėdos, Kalėdos! – liūliuoja varpai,
Kalėdos, Kalėdos! – dainuoja vaikai,
Ir žalios eglutės prie apsnigto kelio
Viršūnes į dangų šlamėdamos kelia.
[Daugiau...]

Bėkim, bėkim, piemenėliai

Bėkim bėkim, piemenėliai,
Į Betliejų tekini.
Ten Jėzulis mažas guli –
Jį pasveikinsim pirmi.
[Daugiau...]

Kalėdų žvaigždelė

Geroji žemele,
Parodyk man kelią
Į baltą, į tyrą
Kalėdų žvaigždelę.
[Daugiau...]

Žiba žiburėlis

Žiba žiburėlis,
Bažnytėlėj šviečia.
Jėzus Dievulėlis,
Mažutėlius kviečia.
[Daugiau...]

Snaigių kalba

Tylią naktį,
naktį šventą
baltos snaigės
tyliai krenta…
[Daugiau...]

Artojų malda Kalėdų Kristui

Juoda naktis. O žemėj balta, balta…
Nuo Mūšos lig Šešupės spindi žvaigždės.
Pro naktį didelę, pro juodą ir pro šaltą
iš tolimų skliautų šviesi giesmė ataidi.
[Daugiau...]

Kalėdos

1. RAROTŲ GIESMĖ

Rasokit, dangūs, ir išlykit Atpirkėją,
raudoki, žeme, sielvarto rauda…
Šaukei Jį lūpom pranašų – Jis neatėjo,
aukei burnojimais ir skundais ir malda.
[Daugiau...]

Kalėdos

1. KŪČIA

Baltų sielių, juodų sielių
nemunais užtvino paskutinė advento naktis … –
Ant tų sielių žydi baltos rožės –
baltos saulės trys.
[Daugiau...]Puslapis 1 iš 41234