Jau šypsos saulelė

Jau šypsos saulelė
Kaitri ir graži,
Jau šniokščia upeliai
Didi ir maži.
[Daugiau…]

Žila žiemužė

Šiaurys už lango ūžė:
Žu žu! Žu žu! Žu žu!–
Balta žiemužė atėjo pamažu…
O jos vaikučiai laukė su slidėmis kieme.
Žiemužė baltaplaukė pasakė jiems: „Eime!“
Nusivedė į kalnus ji daug mažų draugų,
Ir veidukus, ir delnus patrynė ji sniegu.
Dabar tai bus nešalta, ir žaisti jie galės…
Žiemužę baltą baltą visi vaikai mylės.

Pumpurėlių sprogimas

- Oi mergytės, kas čia sprogo,
Kad varlytės net pašoko?
[Daugiau…]

Nuskriausta lėlytė

Mik, mažoji, lėle,
Mik, saldžių sapnų!
Pūko pagalvėlę
Tau išpurenu.
[Daugiau…]

Lėlytės sapnas

Mik, mažoji lėle,
Mik, saldžių sapnų!
Pūko pagalvėlę
Tau išpurenu.
[Daugiau…]

Lėlė

Aplankytum,
Pamatytum,
Kokią lėlę aš turiu.
Pabučiuoju,
Pačiūčiuoju,
Kai neklauso, tai baru.
[Daugiau…]

Ledinukas

Ledo rūmuose nuo seno
Senis šaltis sau gyveno
Ir turėjo jis anūką
Šaltanosį ledinuką.
[Daugiau…]

Katinėlis ir gaidelis

Katinėlis su gaidžiu statė namą po medžiu
Pasistatė ir gyvena dun dun dun kažkas dundena.
[Daugiau…]

Gražiausioji šalis

Žiemos skrebučiai plyšta,
Pavargę gervės grįžta,
O jas vaikučiai klausia:
– Kuri šalis gražiausia?
[Daugiau…]

Gobšė

Oi, godi, labai godi
Buvo gobšė pavydi !
Vos išbėgs tiktai kieman:
-Viskas mano ! viskas man !
[Daugiau…]