Ir gyvatės bijau

Ten, kur teka upė Gangas,
Kur beždžionės šoka tango –
Indija šalis vadinas –
Ten gyvatės žiūri kiną,
[Daugiau…]

Bėglys

Ko tu, vaikeli medini,
Rymai prie Pasakos vartų?
– Ak! Ten juk mano Tėvynė –
Prasideda ji: „Kitą kartą…”
[Daugiau…]

Saulės zuikutis

Aš pagavau ankstų rytą
Saulės zuikutį mažyti:
Kreivas, juokingas veidelis,
Saulės pripiltos auselės.
[Daugiau…]

Akių debesėliai

Balti, tartum Baltijos smėlis,
Skaidrūs, kaip ryto rasa,
Plaukioja sau debesėliai
Tartum danguj – akyse.
[Daugiau…]

Pasakėlė apie asilėlį

Ei! Šen skubėkit, lėlės,
Klausykit žodžių mano!
Gyveno asilėlis
Miestely Buridano.
[Daugiau…]

Diržas ir aš

Mirsiu – nepamiršiu
Savo priešo Diržo.
Diržas piktas tartum šuo –
Nekenčiu aš jo.
[Daugiau…]

Kad būtų linksma

Nedūsauk, vaikeli –
Koksai nuobodumas!..
Klausyk, ką daryt, –
Išnyks jis, kaip dūmas:
[Daugiau…]

Senas kilimas

Ant grindų patiestas,
Margas tartum miestas,
Niekieno nemylimas
Sielvartavo Kilimas:
[Daugiau…]

Ar jūs žinot tą dainelę?

Ar jūs žinot tą dainelę
Apie katiną ir pelę?
Ta pelytė šmurkšt… Gana!
Čia visai kita daina.
[Daugiau…]

Mano skraidymai

Kai buvau visai mažytis,
Aš mokėjau net skraidyti:
Strykt iš lovos, švilpt pro langą –
Tiesiai į padangę!
[Daugiau…]