Mano piešinys

Nusipiešiu sau aš
Mėlynus namus
Ir tenai gyvensiu,
Kai man liūdna bus.
[Daugiau…]

Berniukas iš internato

Nematė jisai niekad motinos savo,
Nors kaime už miesto gyvena jinai…
Jis vienas tylėjo, kai choras dainavo:
„Mes laimingiausi pasauly vaikai”.
[Daugiau…]

Man patinka

Man labai patinka kinas,
Vakarinis ir karinis –
Dar labai patinka tortas,
O labiau už tortą – sportas!
[Daugiau…]

Man nepatinka

Man nepatinka, jei bičiulis senas Man nepatinka
Manęs nelanko, kai esu nesveikas,
Ir kai trise mane pargriauna žemėn
Ir atima penkiolika kapeikų…
[Daugiau…]

Ir mažyčiai būna pavojingi!

Skrenda pilkam debesėly lietaus
Mažas mažytis lašelis —
Tolimas tolimas kelias
Ligi pat krašto dangaus.
[Daugiau…]

Atsitiktinė pažintis su Sloga

Vakar, grįždamas iš šokių,
Sutikau mažytę Slogą –
Susigūžusi prie durų
Verkė, kad namų neturi,
[Daugiau…]

Kai užpuola Gripas

Nors esu narsuolis Grigas,
Bet mane užpuolė Gripas –
Toks galingas kaip tvirtovė,
Lovon jis mane pargriovė.
[Daugiau…]

Kai skauda dantys

Aš labai pavydžiu vištai –
Jai nereikia pas dantistą,
Nesportuoja, o sveika…
Duot per snapą jai, ar ką?
Bet – už ką?
[Daugiau…]

Bijau varlės

Aš labai bijau varlės,
Tiek mažos, tiek didelės.
Gal ta baimė neprotinga,
Bet varlė man – nepatinka…
[Daugiau…]

Ir siurbėlės

Gal esu nesveikas, nes…
Aš bijau ir siurbėlės,
Aš bijau į upę murktelt –
Siurbėlė mane nusiurbs tuoj!..
[Daugiau…]