Zuikelis Gruodžio pūgoje

Pūgos šuoliuoja
Per girią baltą.
Pilkas zuikeli,
Ar tau nešalta?
[Daugiau…]

Žiemos pirkelė

Rikiuojasi pušelės
Palaukėj ties giria,
O jų šakelės žalios
Su sniego kepure.
[Daugiau…]

Sausis

Brenda sausis su veltiniais
Balto vėjo vėpūtiniais,
Ir nustebęs žiūri sausis:
Iš pusnyno – kyšo ausys…
[Daugiau…]

Į Naujus Metus

Į Naujus Metus
Snaiges beria žiema
Eglės snaudžia miške,
O zuikutis miklus
Greit uždegs žibintus.
[Daugiau…]

Žiemos šventė

Baltas zuikis po egle
Šoka polką su lape.
Balto miško meškinai
Strypinėja dyvinai…
[Daugiau…]

Šalčio miegas

Šaltis mokė šaltukus,
Kaip statyti tiltukus,
Kaip žodelį skiemenuoti
Ir dainelę padainuoti.
[Daugiau…]

Krepšinis

Apie jį visi tik kalba,
Suka laikrodžius ir galvas, –
Aš maniau kadais mažiukas –
Tai bulviakasis kolūky!
[Daugiau…]

Aš moku augti

Kasdien vis augu ir kitų nelaukiu –
Pradėjo atsilikti broliai Grimai,
O dėdės, tetos stebisi manim vis –
Žiūrėk – toks mažas, o jau moka augti!..
[Daugiau…]

Išeiti ar – ne?

Kai lendu į upę šaltą
Ar lakstau kieme be palto,
Kai skaitau per naktį knygą,
Ar, parodęs vartams špygą,
[Daugiau…]

Sena knyga

Aš kitados turėjau seną knygą –
Kaip ji vadinosi – šiandien nebeatmenu,
Užrito metai kiekvieni po akmenį
Ir užmarštim it pelenais apsnigo…
[Daugiau…]