Pasakų sakalas

Norėčiau sakalo. Balto
kaip Arktikos sniegas.
Tojo – nykstančios giminės
Kanados šiaurėje. Kuriuos vagia
ir veža slapta į arabų
didikų rūmus. Ir miršta jie
ilgesingai ir skaudžiai,
nebematę daugiau nei šiaurės
pašvaisčių, nei sniego.
[Daugiau…]

Ežerai

Pasakų milžino pėdos –
tyvuliuoja užlietos žydrynės tyrais vandenim…
Dainuodamas ėjo jisai: į akis neregėtos
debesų ir paukščių vėliavos švietė,
ir į plaukus jam pynėsi vėjai drėgni.
[Daugiau…]

Tvenkinys

Rieškučiom smėlį žarstėme į vandenį,
dainuodami pavasario dainas.
Ir matėm gintaro pilis paskendusias
slaptingo tvenkinio rudam dugne.
[Daugiau…]

Saulytė

Kas gi užuolaidą judina lango?
Kieno balta rankelė? –
Saulytė savo brolelį brangų,
Sauliuką iš miego kelia.
[Daugiau…]

Pasaka

Pro dūmus traukinio, pro vielas telefono,
Pro užrakintas geležies duris,
Pro šaltą žiburį, beprotiškai geltoną,
Pro karštą ašarą, kuri tuojau nukris,
[Daugiau…]

Čiurlionis

Tarytum ežero dugne nugrimzdęs klonis,
Kur liūdi žaluma pavargusioj mėlynėj,
Nutilo sienose žaliuojantis Čiurlionis,
Ir žiba fosforu vijokliai vandeniniai.
[Daugiau…]

Angelas ir sesuo Angelika

Naujagimis angelas, – jis dar negali paskristi, –
Nusilpusiom rankom įkibęs į medžio šakelę,
Vos girdimai rauda. Jis bijo į žemę nukristi,
Jis užverktą veidą į gęstantį debesį kelia.
[Daugiau…]

Kornelija

Jaunutė ragana vardu Kornelija,
Į savo raudonus kaip lapė plaukus
Įsegusi žalią, mirgančią žvaigždę,
Joja ant žaibo ties drebančia jūra.
[Daugiau…]

Undinės

Koksai lieknumas tų žalių
Bangoj linguojančių žolių!
[Daugiau…]

Dainos gimimas

Aš nestatau namų, aš nevedu tautos,
Aš sėdžiu po šakom akacijos baltos,
[Daugiau…]