Vasaros naktys

Ramios, malonios vasaros naktys;
Medžio užmigęs nejuda lapas;
Viskas nutilo, viskas nurimo,
Vienos tik žvaigždės mirkčioja, dega.
[Daugiau…]

Tu girele, tu žalioji

Tu girele, tu žalioji,
Tu, kurią laikai išgriovė,
Tu, lietuvi, kurs vaitoji…
Jūs užmirštumėt senovę!
[Daugiau…]

Senas yra lietaus šniokštimas

Senas yra lietaus šniokštimas krūmų
šakomis,
tetervinų dundėjimas vasaros aušros
raudonume,
senas yra mūsų šis kalbėjimas:
[Daugiau…]

Vasara praėjo

„Vasara praėjo, vasara praėjo! –“
Groja vėjo smuikas, rudeninio vėjo.
Gluosniai nusiminę vieškelin žiūrėjo:
„Vasara praėjo, vasara praėjo!“.
[Daugiau…]

Anksti rytą

Anksti rytą parašyta
Daug naujų skambių vardų.
Versiu knygą neskaitytą
Nuo rytų lig vakarų.
[Daugiau…]