Vasaros diena

Derlingi Vasaros plaukai
Kviečių bangom į žemę krito.
Tu rankoj degančioj laikei
Akordus apgaulingo ryto.
[Daugiau…]

Vasarą automobilių kapinyne

Aikštėj šiukšlynas riedmenų:
Mašinų išnirę griaučiai
Liepsnoja degančioj kaitroj
Laužyno kapinyne jos nejaučia
Saulėto durklo nugaroj,
[Daugiau…]

Kaitros detalė

Kaip karštai kvėpuoja
Dienovidis,
Kopdamas su saule
Mėlynom horizonto atkrantėm!
[Daugiau…]

Privaloma vasara

Pabeldė laikrodin Birželis,
Nušokęs naktį nuo daungaus,
Ir pedagogai kaip paukšteliai
Išskrido paatostogaut.
[Daugiau…]

Vasaros mūšis

Ankstyvą rytą Vasaros auksinės
Virš mano kiemo avinėlis plaukė –
Sparnuotas, garbanotas, baltaplaukis –
Dangaus – pačiu giliausiu – vandenynu.
[Daugiau…]

Eina Vasara…

Eina Vasara graži tarsi mama
Su vaikais, su paukščiais žaisdama,
Supasi ant laikrodžio rodyklių
Saulės sūnūs – spinduliai – išdykę.
[Daugiau…]

Rugpjūtis, paliekantis mane

Jis basas brenda per upelį kreivą,
Rugius štai kerta Lietuvos laukuos –
Jis paskutinis Vasaros kareivis,
Bet Rudeniui pirmasis pasiduos.
[Daugiau…]

Vasaros palydos

Bus šiąnakt miške kaukių balius –
Ak, kad tik nebūtų lietaus!
Visų vabalų karnavalas –
Visi vabalai valgyt gaus.
[Daugiau…]

Puslapis iš vasaros knygos

Kas tenai prie marių vandenų
Vienas anei pjauna, anei sėja?..-
Pamirštas rugpjūčio traukinių
Pasiklydęs Vėjas vaikštinėja.
[Daugiau…]

Didysis išmatavimas

Tai iškeliausiu auštant
Pirmai Birželio dienai,
Per Pusryčius ataušusius
Tolyn, link Vakarienės.
[Daugiau…]