Už gyvybę tu brangesnė

Rieda traukinys gyvatė, –
Lik sveika, Lietuva!
Pamatysim, ko nematę;
Būsim, kur nebuvę.
[Daugiau…]

Savęs aš gailiuos

Neilsėjos, neėdė, negėrė, –
Vilkė bėgo laukais klupdama.
Baimės genamą, sergantį žvėrį
Saukė miško žalia glūduma.
[Daugiau…]

Bendrakeleivis

Kai glaudžiu galvelę tavo švelnią
Prie krūtinės savo neramios,
Tartum atramą jaučiu aš delne, –
Tavimi gyvenime remiuos.
[Daugiau…]

Sakalai broleliai

Sakalai broleliai – kur jūs?
Girios ąžuolėliai – kur jūs?
Ar baltoj smiltelėj trūnit?
Girių glūdumėlėj tūnit?
[Daugiau…]

Partizanai miškuos

Dengia sniegas gatves,
Dengia sniegas namus,
Dengia sniegas našlaičio galvelę.
Kur tos gatvės nuves?
Kas priglaus čionai mus?
Kada baigsime tremtinio kelią?
[Daugiau…]

Ateik!

Daug mėnesių karo praėjo,
Dienų daug lyg tankai sunkių.
Aš dieną ir naktį ilgėjaus
Saulelės tavo akių.
[Daugiau…]

Prie šaltinio

Žydi tulpės, ir dilgėlės želia…
Kas uždraus, kas uždraus?
Susipynė žilvyčiai, berželiai
Prie šaltinio skaidraus.
[Daugiau…]

Laiškelis

Varputys laiškelį kelia
Saulėn iš po sniego.
Nesulaukiu aš laiškelio, –
Mėnesiai prabėgo.
[Daugiau…]

Vėl sniegti

Prie Baltijos – gimtinės jūros,
Lyg veidą glosto man banga…
Ne – ašaros vien teka sūrios:
Tėvynės ilgesio liga.
[Daugiau…]

Rugsėjo žvaigždės

Pro šėmą sunkų debesį
Padangių akys žiūri:
Rugsėjo žvaigždės stebisi,
Kur mudu atsidūrėm.
[Daugiau…]