Herojų šaltiniai

Tu man žydėt žadėjai visą rytą,
tu man žydėt žadėjai visą dieną
ir pro langelį, vėtrų užpustytą,
ir pro rudens, pro pilką mėnesieną…
[Daugiau…]

Aš čia – gyva

leškojau tėviškės tamsioj naktyj, it kapas:
– Kur tu, tėvyne, kur tu, Lietuva?
Ar plaka dar skausme širdis sukepus,
ar tu gyva, ar negyva?
[Daugiau…]

Odė tėvynei

Tėvyne, mes žygius tau, kaip džiaugsmo aleliują,
širdžių aukas ir meilės vainikus sudėsim
šventųjų tavo gojų, šventų miškų tavųjų
per gentkartes, per amžius mus siekiančiam pavėsy.
[Daugiau…]

Giesmė kunigaikščių miestui

Nutilusi giesmė vėl į padangę kyla,
kaip dūmas timijamo, miros ir kodylo,
nutilusi giesmė vėl neša visą šalį –
bažnyčių, miestų mūrus ir laukų lūšnelę –
į ten, kur rytuose malda ir raudos girdis,
į ten, kur vėl išvydo laisvės saulę širdys,
į ten, kur užkelti mums buvo sunkūs vartai,
į ten, kur krito jie jau paskutinį kartą.
[Daugiau…]

Lietuvos motina

Po baltu nuometu baltos lelijos veidas,
praeis pavasaris, o veidas vis žydės,
ir, kaip palaukėse aukštų pagojų aidas,
liūliuos melodija jos mylinčios širdies.
[Daugiau…]

Nemuno tėvynėje

Aš Nemuno tėvynėje radau
ir pasakų pilis, ir negrąžinamų senų dienų pasaulį,
ir amžinos kūrybos didį žodį,
ir amžinos šviesos, – kaip šimtas saulių, – saulę.
[Daugiau…]

Lietuva

Lietus laukimas laimė lelija liepų
svaigus kvepėjimas –
viskas telpa į tavo trumpą vardą.
[Daugiau…]

Lietuva

I

Aš jau greitai nebūsiu,
aš jau greitai užmigsiu:
mano kraštas žiema,
mano kraštas vidunaktis,
[Daugiau…]

Daug kartų

Prabėgo daug naktų, praėjo daug šešėlių,
daug kartų apsiniaukė svetimas dangus.
Penki pavasariai atėjo ir nuėjo:
ir nei vienam pavasary neatėjai, tėvyne, Tu.
[Daugiau…]

Mūsų žingsniai

Nuo Nemuno iki Atlanto skamba mūsų žingsniai –
tautos, skaudžiam likimui pasmerktos.
Nuo Kauno iki Sibiro ir Kazakstano
benamių vieniši kapai rymos.
[Daugiau…]