Ir maža kregždutė

Ir maža kregždutė pasigenda
savo gimtojo lizdelio,
per Atlantą nepavargus skrenda –
ilgesys jai rodo kelią.
[Daugiau…]

Tremtinio malda

Deja, tėvynės ilgesy didysis,
deja mums, Dievo rankos užmirštiems,
deja sodyboms krantuos Dubysos,
deja man, tremtiniui, deja, kur liko, tiems …
[Daugiau…]

Gyvajai Lietuvai

Lietuviškas dar teka kraujas
širdy motulės Lietuvos,
ją atgimimas šaukia naujas
į dieną darbo ir kovos.
[Daugiau…]

Lietuviškam žodžiui

O mūs šventas lietuviškas žodi,
ilgą naktį vergijoj kalėjęs,
ne kaip vergas šiandien pasirodyk,
bet kaip laisvas pavasario vėjas.
[Daugiau…]

Pro ledus…

Ruduo toks buvo ilgas ilgas,
o kiek naktų, o kiek skaudžių!..
Alpau pavasario pasilgęs,
miriau, kaip meilė be žvaigždžių.
[Daugiau…]

Lietuvos laukai

Lietuvos laukai, ramunėm ir berželiais
ir auksinių kviečių biržėm papuošti,
jūsų kloniai lygūs, jūsų pievos žalios,
šaltinėliai jūsų skaidrūs ir šalti,
[Daugiau…]

Tėvynės gėlės

Ko liūdnos jūs, tėvynės gėlės,
ko jūs, pavasario žiedai?
Ar šaltas saulės spindulėlis,
ar ant širdies žiemos ledai?
[Daugiau…]

Žemė ir žvaigždės

Tave mačiau aš eidamas per juodą girią,
tave girdėjau aš viršūnių ošime,
tave radau kaip, ežero leliją tyrą,
tave jaučiau tyliai alsuojant po žeme.
[Daugiau…]

Vėtroj gimę

Vėtroj gimę, vėtroj augę,
vėtroj mirsim gal visi,
bet pakils tėvynė, drauge,
bet pakils diena šviesi.
[Daugiau…]

Bėgimas iš tėvynės

Iš tėvynės skrenda gervių pulkas,
pakelyje baltą plunksną meta –
likit, upės, likit, kloniai puikūs,
likit vargo ir vergijos metams.
[Daugiau…]