Rudenėlis puošiasi

Gelsta medžiai, vysta gėlės,
Paukščiai skristi ruošiasi,
O senelis rudenėlis
Aukso lapais puošiasi.
[Daugiau…]

Vakaro stebuklas

Mane nuliūdino ta rudenio diena:
Beprasmiški darbai artojo ir kirtėjo
Ir juodo traukinio mechaniška daina,
Tačiau į vakarą stebuklas priartėjo, –
[Daugiau…]

Po rudens medžiu

Dvi medžio šakos atsargiai, kaip rankos,
Prie šono miegančiam pastatė lyrą.
Ties juo bedugnėm lėkė Paukščių Takas,
Dundėjo didelis varinis skliautas,
O jis miegojo po rudens medžiu.
[Daugiau…]

Parko ruduo

Žiaurus savižudis ruduo
Pravirkdo statulas taurias,
Ir teka ašarų vanduo
Į juodo marmuro taures.
[Daugiau…]