Keliai tartum upės

Kur bėga tas mažas takelis
Per didelį lauką rugių? –
Jis skuba į didįjį kelią –
Antai jį už lauko regiu!
[Daugiau…]

Pabėgėliai

Ėmė ir pabėgo vieną dieną
Iš virtuvės – ką dabar daryt? –
Pietūs, Pusryčiai ir Vakarienė,
Nė nepažadėję grįžti ryt.
[Daugiau…]

Diena, kurios nebuvo

Gyvenau aš saulėtam name,
Saulė šokinėjo grindimis.
Pabučiavo miegantį mane
Vienas mažas saulės spindulys.
[Daugiau…]

Eina garsas

Pelėsiais ir kerpe apaugus aukštai
Trobelė miškų pakrašty.
Pavasario vakaras eina – ir štai
Sutrinka pušynai aukšti.
[Daugiau…]

Eilėraštis su plyta

Kartą – ne kitą, o šitą
Radau aš ant vieškelio plytą –
Guli plačiai išsižiojus,
Kaip sekmadienis užsisvajojus.
[Daugiau…]

Lygintuvas ir kelnės

Lygintuvas lygino kelnes,
Net paraudęs iš piktumo, nes
Jam per prastos, matot, kelnės margos –
Šaukia: – Ne tokiam aš gimęs darbui!
[Daugiau…]

Man paprašius, Elektrai panorėjus

Tarytum kurmis – nematai –
Bėga Elektra laidais.
Skuba ji į stiklo butą –
Pasipūtusią lemputę.
[Daugiau…]

Pasaulio pabaiga

Ten, padangėj, dūmų žuvys
Nardo, tartum aitvarai.
Nosį kalbina Liežuvis:
– Ką už dūmų tu matai?
[Daugiau…]