Akordai

Aušros, žydris, audros, rūkas –
Taip būties malūnas sukas…

Linksmas vėjas keičia gūdų –
Stumia sparną jie abudu…
[Daugiau…]

Baladė

Kai po dienos aitrų ir vaido
Rimtis pasklinda ir tyla,
Neregimas po žemę braido
Būties šventovės vaidila…
[Daugiau…]

Daina

Beliūliuojant sapnui mus,
Sliuogia kaip vagis ūmus
Vargo šliužas į namus…
[Daugiau…]

Atminimo melodija

Nors tavo dienos lakios, tebežydi
Dienų takai
Ten, kur tave kaip atminimai lydi,
Ką pakeliui, klajokli, palikai…
[Daugiau…]

Tylūs ir nykūs

Tylūs ir nykūs šią naktį manieji namai,
Tartum apgriuvus šventovė, kur maldos išblėso.
Skamba ir spengia tylos graudulingi varpai,
Aukuro akmens atvėso.
[Daugiau…]

Senas namas užmiesty

Koks vienišas ir tuščias namas,
Visai suguręs ir apleistas!
Girdėjau, čia kadais gyvenusios dvi našlės damos,
Be galo senos ir be galo keistos.
[Daugiau…]

Juoda pilis

Subrendę vaisiai šakose linguojasi
Ir šokdami žemyn suskaldo ankštis,
Kiekvienas šventas žingsnis jų taip netikėtai išsilaisvina,
O man – visi kraštai ir visos šalys ankšta.
[Daugiau…]

Tyla mano namuose

Vidurnaktį žiūri pro langą
Į kambarį mano žvaigždė.
Ir braido per naktį po tamsą
Tyla tartum pelės baikšti.
[Daugiau…]

Baisūs namai

Naktį spintos durys
Veriasi kaip karstas, –
Ten kostiumas juodas
Supasi pakartas.
[Daugiau…]

Ypatingoji (vienintelė) situacija

Vinys vienakojės,
Pasakykit viena:
Ką gi jūs galvojat,
Kalamos į sieną?
[Daugiau…]