Dvejetų karalius

Kas čia vaipos, kraipos klasėj?
Kas išpynė kasą Stasei?
Kas per pamoką neklausė
Ir tik žvalgės lyg kaliausė?
[Daugiau…]

Pirmoji mokytoja

Pirmą raidę rašyti mus moko
Ar pratybose piešti save,
Kad pažintų kiti mus pirmokai,
Ir kaip pereiti saugiai gatve.
[Daugiau…]

Rugsėjo 1-oji

Aš nuo šiolei esu jau pirmokė.
Kiek čia klasių, koridoriaus vaškas,
Kai eilėraštį naują jau moku,
Man pakvimpa lyg dedamas taškas.
[Daugiau…]

Pirma rugsėjo

Mūsų mokyklėlė –
Pasakų pilis.
Žvaigždele čia žėri
Mylinti širdis.
[Daugiau…]

Sveika, mokykla

Gėlėm sumirgėjo
Rugsėjo pirma,
Naujų mokslo metų
Pirmoji diena.
[Daugiau…]

Rudens darbai

Išlydėjęs vasarą rugsėjis
Beldžiasi į dar šiltas duris,
Sako: ,,Aš esu rudens nešėjas,
O tu, vaike, būki mokinys! “
[Daugiau…]

Mokyklos sode

Pilnas sodas obuolių,
Ir mažų, ir didelių.
O sode tarp obelaičių
Daug berniukų ir mergaičių
Kaip auksinių obuolių –
Ir mažų, ir didelių.
[Daugiau…]

Skambutis

Klasėn renkasi vaikučiai.
Pirmutinė pamoka.
O už lango vėjas pučia,
Linksi diemedžio šaka.
[Daugiau…]

Rugsėjis

Po langais iš ryto
Obuolių prikrito.
Gelsta klevo lapas –
Rudenėli, labas!
[Daugiau…]

Voverės mokykla

Mūsų mokykla šalia –
Po pušaite, po žalia.
[Daugiau…]