Karavanas

TIK NUEIS tyruosna karavanas…
Tik nueis taip lekiančiu smėliu…
Ir nupūs vėjelis pėdsakus ten mano
Ir nupūs kelius.
[Daugiau…]

Imago mortis

IŠ KAŽKUR šalta mirtis atjoja:
Barška kaulai, dalgis žvanga,
Ir gyvenimas kaip šuo po kojų
Cypia susirangęs.
[Daugiau…]

Pastoralė

O VIEŠPATIE, koks vakaras, koks nerimas,
Koks sielvartas mane apėmęs!
Toli balti laivai liūliavo mariomis –
Balti, kaip baltos chrizantemos.
[Daugiau…]

Kas pažiūrės

KAS PAŽIŪRĖS, kaip į lauka nualintą,
Ir nusisuks ir nusigręš nuo jos:
Čia niekas nepadės – nei talentas,
Nei prakaitas, nei ašaros…
[Daugiau…]

Kapai

KRYŽIAI, išsekę asketai,
Vadina į kapus,
Ir skuba ten, kur reiktų eit iš lėto
Tarytum nesupus?…
[Daugiau…]

Tu išėjai

Tu išėjai. Tuščiom, beturtėm rankom.
Miškuos paliko sunkios uogų kekės.
Ir mes miškų tamsiųjų nebelankom,
usnim ir kadugiais apaugo takas.
[Daugiau…]

Esu mirtis

Esu mirtis, kuri tave lydėjo
nuo mažo kūdikio sapnų,
esu mirtis, kuri šalnoj rugsėjo
ir vasaros žvaigždynuos gyvenu.
[Daugiau…]

Išeinantiems

Išeinat jūs. Ir nebegrįšit.
Ir niekas niekas nebegrįš,
ar soduos skleisis baltos vyšnios,
ar žemę sveikins vyturys.
[Daugiau…]

Kapų vardai

Mes regėjom – daug nuvyto čia vainikų,
mes regėjom – prakeliavo daug pro mus,
mes regėjom. kaip jų žemės sapnas nyko
ir kaip rado jie čia amžinus kapus.
[Daugiau…]

Varpai

Kelias, kryžkelė, šventorius, koplytėlė –
kiek vilčių į aukštą bokštą jos įkėlei,
kai pavargęs čia laukais ėjai, klupai,
kai širdy skambėjo šaukiantys varpai:
[Daugiau…]