Sniegas Vėlinių dieną

Pirmasis, toks visų laukiamas
Literatūrinis, smarkiai atskiestas sentimentais
Pasak žodžių, visada netikėtas
Iš tikrųjų – tikėtas, žinotas, [Daugiau…]

Dvi impresijos

Kovo mėnuo
Žvaigždės kaip nebylės dukros
Lyžteli nuo
Rankos parudusį cukrų
[Daugiau…]

Pasigėrimas rudenį

Pasilieja dangum dievo sėkla ir gervuogių rašalas
Gerk vaikeli taip mąžta atstumas ir laikas
Kai blizgučiais apkarstytas grįžta tėvynėn apaštalas
Ir padaro kvailystę sutaną ir kryžių sutaiko
[Daugiau…]

Nepastojusios moters rauda motinystei pažadinti

Pridėk sūneli žilą savo galvą
Prie dangiškos dievulio geležies
Ir kirvis tau sutvers raudoną spalvą
Kuria anksčiau nei užgimei grožies
[Daugiau…]

Motinystė

Vieną kartą pasaulyje buvo turtingas karalius
Neturėjo vaikų ir kas mėnesį keldavo puotą
Taip vaikystė ir baigėsi geso neono liepsnelės
Ir baisu jeigu tai ne sutverta o tik sugalvota
[Daugiau…]

Užupis

Subačiaus gatvėj nėra vienuolyno.
Katinas žiūri į yrančią arką.
Katinas Užupio vaizdo nedarko.
Liejasi rytas kaip „Šaltmėtinis“.
[Daugiau…]

Viršininko išbarimas

broliai su tavim kalbės
stulpai apleistos tvoros
būgnai išsitempę
balsai palei žemę [Daugiau…]

Pakeliui į darbą

rytais tartum kulka lekiu
priemiesčių pakraščiais į miestą
sąmonėn prasimuša
kaip tikrai greitai lekiu [Daugiau…]

Tyliajam broliui

mus kerta mirtys ir prisiminimai; ir spengianti kvaila galva
kinkuoja paskui seną kuiną trečioje kautynių eilėje –
užkasę sūnus, tikimės palaidoję teisingą baimę
[Daugiau…]

Neverkit pas kapą

Neverkit pas kapą ant smilgos Janonio.

Nepulkit ant kelių žemiau už Žemaitę.

Neleiskit keliu pravažiuoti Maironiui..
[Daugiau…]