Pasaka apie vieną tokį karalių

Gyveno karalius
Ir buvo toks geras,
Kad leido
Medžiams skraidyti,
Paukščiams žaliuoti,
O sau karaliauti.
[Daugiau…]

Pasaka apie vakarą

Tirpsta mėlynas žvirblis
Dangaus akvarelėje,
Pagyvenus valytoja
Grindų skuduru
Valo dangų,
Nagu nukrapšto
Ištirpusį žvirblį
Ir užtraukia
Vakaro užuolaidą.

Pagrabas Palszia

Numirie Palszis nuiaja,
Kurs pa Baźniczias łakiaia,
Dok Diewie pakaiu,
Sziaki, taki raiu,
Tam Palsziuy. [Daugiau…]

Vienišas kapas

Saulėlydį rausvą lydėjo
Užgesdamos akys karių.
Daugiau jie, daugiau neregės jau
Vakario dangaus žiburių.
[Daugiau…]

Nesugrįšiu daugiau

Tu likai
Amžinai
Ten, anapus,
Kur nusinešė
Saulę
Miškai.
[Daugiau…]

Gyvenimo mano saulutė jau leidžia

Gyvenimo mano saulutė jau leidžia
Kas kartą šešėlius ilgyn ir ilgyn;
Jausmai bekovodami pasilsio geidžia,
Kasdieną prie karsto slenku jau artyn. [Daugiau…]

Ant kalno Ramaujos ugnelė tvaskėjo

Ant kalno Ramaujos ugnelė tvaskėjo,
Ugniasargė ilgai į jąją žiūrėjo.
“Tvaskėkie, ugnelė, nakties tamsumyne,
Raminkie man širdį, ką trinka krūtinėj. [Daugiau…]

Išnykimo pelenuos

Pabundu
Juodžiausią vidunakti:
Akla, šiurpulinga gelmė –
Gūdu – [Daugiau…]

Mano maratono

Nekaltinkit manęs, jei priilsau,
Nes mano kelias ilgas, pats aš ir silpnas ir negreitas.
Našta taip pat man ne lengviausia teko,
Bet dovanas, kurias nešiausi, ar matei tas?
[Daugiau…]

Kapų alyvos

Ji rankoj nešėsi alyvų…
Pro veidą trąšios žiedų leikos linko,
Už tų alyvų šypsena tau taip pritinka,
Ir tas dantų perlininis kolektyvas!
[Daugiau…]