Lūpos išbalę

Su pirmais vyturėliais
Kilo saulė skaisti,
Ėjo kalnus ir slėnius
Spinduliais nusagstyt.
[Daugiau…]

Išėjai tu

Ir pavasario naktį
Su pirmąja rasa
Niekam, niekam nematant
Išėjai tu basa –
[Daugiau…]

Einam!

Ką mirtis pakuždėjo
Tau baisioj vienumoj?
“Tu našlaitė tarp vėjų –
Einam! Einam namo!
[Daugiau…]

Dvi dešimti sū

Ruduo Paryžiuj – šlapia –
Bulvaruose šviesu –
“Štai, gėlės! Gražios! Kvepia!
Tik dvi dešimti sū!
[Daugiau…]

Mažoji mano geiša

Ten linksta vyšnių šakos,
Baltais žiedais ten lyja –
Ten skaisti saulė teka –
Ten mirti nieks nebijo –
[Daugiau…]

Aš nenoriu mirti

Amžius tu šlamėsi,
Šilkalapi uosi –
O naktim žvaigždėtom
Vasaros šiltos
Tyliame pavėsy,
Kai šakom sūpuosi,
Šimtąkart girdėtą
Meilę čia kartos –
Aš nenoriu mirti,
Nė žemelėj pūti –
Aš gyventi trokštu
Su tavim drauge! –
Aš nenoriu mirti! –
Geriau uosiu būti,
Šaltu akmens bokštu,
Mažyte sraige -

Rožė ir mirtis

Žydi rožė, juoda kaip anglis,
Apvalia ir kaitria ugnimi.
Kaip kareivis kovoja širdis
Su gyvenimu ir mirtimi.
[Daugiau…]

Vėjo pilis

Ant debesų balčiausio pieno
Iš stalaktitų gabalų
Pastatė vėjas mėnesienoj
Negyvą pilį. Ir tylu.
[Daugiau…]

Nakties istorija

Ranka vienodai suko laiko ratą:
Naktis ateina, o diena pražūna.
Naktis žvaigždyną ant žvaigždyno meta
Ir kūną numeta ant kūno.
[Daugiau…]

Apolonas

Jo profilis skaudus ir plonas
Kaip kardo ašmens. Neseniai
Čionai praėjo Apolonas,
Ir pasiliko amžinai
[Daugiau…]