Ir mylėjom tave

IR mylėjom tave, – taip tik mylimą myli,
Bet nežemiška buvo mūsų meilė ana…
Nes mylėt, tai ne liaupsinti ilgesio gylį
Mylimosios akių, ne jos grožį, vai ne!
[Daugiau…]

Mano mylima, miela

AK KAIP traukia tavęsp, mano mylima, miela!
Pilkas drėgnas ruduo, nostalgija skaudi
Kalavijais susmigo į širdį ir sielą,
Nes jau dingo ana mūsų laimė graudi…
[Daugiau…]

Vaiduokliai

ŽIŪRIU, kaip aras palaužtais sparnais,
Netikras savimi aklon bedugnėn
Ir slopinu širdy troškimų ugnį,
Sutyškančią bejėgiais vandenais…
[Daugiau…]

Himnas meilei

„Jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis,
bet neturėčiau meilės, aš tebūčiau
žvangantis varis ir skambantys cimbolai. [Daugiau…]

Prisikėlimas

SKERSGATVIS iš lėto merkias –
Dar gūdžiau…
Miela, eikim lunaparkan
Pasidžiaugt!
[Daugiau…]

Bernelis

KODĖL jus, žodeliai,
Šitaip susidėjot,
Kad mano mergelė
Jums nepatikėjo?..
[Daugiau…]

Mergaitė

AK, KAIP žalia
Šį pavasarėlį!..
O man širdužėlę,
Ak, kaip gelia!
[Daugiau…]

Tu ne Dievo

TU NE Dievo siųsta man buvai,
Tu tiktai pavyta pakeliui…
Ak, kiek žemėj žydėjo gėlių
Ir kaip jūrą drugeliais tad puošė laivai!..
[Daugiau…]

Man tave

KAIP pavasaris atkiunta,
Ašen atkiutau.
Man tave čia Dievas siuntė,
Tik mane ne tau!
[Daugiau…]

Atsisveikinant

O NEMATEI, kaip puikiai snigo,
Kaip krito sniegas nuo obels…
Ir aš maniau, kad mano knygos
Į tavo širdį prisibels…
[Daugiau…]