Atminimai

KO JŪS, atminimai, šitą naktį keliatės,
Ko jūs, pakaruokliai, kylat iš kapų?
Trupučiukas ilgesio, senų žodžių keletas,
Praeitis pakvipus jazminų kvapu…
[Daugiau…]

Prietema

DABAR tokia prietema; ir židinys kūrenas,
Už lango blaškos vėjas, iš kažin kur atėjęs.
Aš šičia taip nuvargęs ir taip pasenęs,
Bet dar paseksiu pasaką, kaip grįžęs Odisėjas!
[Daugiau…]

Fuga in as moll

DAŽNAI pasiremiu ant savo nuobodaus gyvenimo –
Taip noriu jam atrast šį ta, bet nieko nerandu:
Pabyra metai ašarom, tai sušlama dejavimais,
Tai vėlei nuplaukia lėnai, lyg paryčiu vanduo.
[Daugiau…]

Knock out

KAŽKAS, tartum gitaros aidas,
Kažkas taip sena, taip verksminga…
Ir menasi nusviręs veidas
Kažkokio čempiono, išmušto iš ringo.
[Daugiau…]

Aš pajutau

AS PAJUTAU pavasarį ant linksmo upelių čiurlenimo,
Ir mano akys pro ašaras sužvilgo:
Aš gyvenau, bet argi verta pavadint gyvenimu
Tą metų eilę nuobodžią ir ilgą.
[Daugiau…]

Osanna!

AŠ TAIP akylai ieškojau progos
Sušukt nors taip sau: Osanna!
Ir eit paskui banguojančius rugius,
Galilaukėj lakštingaloms skardenant.
[Daugiau…]

Išvargai tu

IŠVARGAI tu prie pamotės
Ilgesio metus,
Bet dabar tau laimės plotis
Ir saldumas kaip medus.
[Daugiau…]

Prūsai

NUO KALNŲ matės – tyvuliavo
Plati giria, į jūrą panaši,
Ant kalno ąžuolo pilis didžiavos,
Kaip gervė, bokštais pranaši.
[Daugiau…]

Kas dieną ilgesį

KAS DIENĄ ilgesį ir meilę,
Ir tai – ne savo, kažkieno, –
Pasaulį įžūlų ir kvailą
Dienų dienom turiu dainuot!

Ir štai kas vakaras ateina
Juoda žmogysta pas mane. –
Dainuok, – ji sako, – gulbės dainą!
Pašok, pašok ties bedugne!

Ir aš jaučiu, kaip gęsta viltys
Mano akyse ir širdy –
Ir bėga bėga gelsvos smiltys
Jos užžavėtam laikrody.

Ir aš matau, kad liko maža –
Išbėgs, išnyks, išseks, užges…
Tegu rankas, kas nori, grąžo,
Tiktai jau, žinoma, ne aš…
[Daugiau…]

Laimės link

KADAISE a la Charlie Chaplin žingsniu,
Lazdele pasiramsčiuodamas,
Ėjau pasaulin šypsantis ir linksmas
Pro ištiestas rankas ir nuodėmes.
[Daugiau…]