Amžinoji pasaka

AK, Viešpatie, tai vėlekos
Mes įtikėjom rytdiena!
O kraujo pilnas kielikas,
O sopulio širdis pilna!
[Daugiau…]

Ne!

AŠ GIRDĖJAU lakštingalą suokiant
Patetiškai, gražiai,
Aš girdėjau kalnų krioklį juokiantis
Gaivališkai, išdidžiai…
[Daugiau…]

Naktis

VENGIU aš tavo tamsaus žvilgsnio,
Juodų, galbūt gražių akių.
Regiu tyrus, tyrus ir vilkstines
Ir tuo regėjimu tikiu.
[Daugiau…]

Praeitis

PRAEITIS kaip uodas zyzia –
Nekantraut imi,
O naktis, kaip Mona Liza,
Šypsanti, rami.
[Daugiau…]

Vaiski valanda

O KAIP man, dienos, vaiskios, gražios,
Matuot poezijos mastu:
Čionai, pasauly, džiaugsmo maža,
O sopulio apstu.
[Daugiau…]

Kelionė į naktį

KOKIĄ pasaką dar tau pasekti?..
Pasakas baigiau!
Gera būtų taip keliaut į naktį
Ir nesekt daugiau.
[Daugiau…]

Paprastas gyvenimas

NĖR gyvenimo pilkesnio,
Nėra laimės pilkesnės –
Sode sniegas krinta kąsniais,
Vėtra pusto į pusnis.
[Daugiau…]

Senatvė

TU NEMATEI, kaip vakaras pravirko tąsyk,
Kaip galvas nulenkė ramunės,
Kaip vortinkliuos pakibo karoliukais rasos,
Kaip buvo ten ramu…
[Daugiau…]

Fedra

TĄ VAKARĄ ištvino upės,
Tą vakarą krantuos netilpo,
O saulė užmarin be rūpesčio
Nuėjo aukso tiltu.
[Daugiau…]

Banalus aprašymas

VĖTRA nešė burę, nešė burę jūromis –
Kaip drugelį blaškė viesulas pagavęs…
Ar tau, mano miela, ar, neatsižiūrima,
Andai mano žodžiai meile nealsavo?!
[Daugiau…]