Tu vis

TU VIS save sutramdyti mokėjai,
Nelaimėse vis išdidi buvai
Ir vilties kupina šventai tikėjai –
Nesužavėjo svetimi dievai…
[Daugiau…]

Dienos

KUR NUBĖGOTE, o jaunos dienos?
Lyg mergaičių krykšdamas būrys?..
Kam paliekate ilgėtis vieną
Ir pravertas nežinion duris?
[Daugiau…]

Kelionė

GYVENIMAS tai kaip graži kelionė –
Išsirengi, keliauji ir grįžti atgal.
Vis priešais mus nežinoma vilionė,
Klaikus ir kerintis, tartum sirenos gal?
[Daugiau…]

Lunaparkas

NEIEŠKOKIM, kaip išminčiai
Tikslo ir prasmės –
Neprasmingoj karuselėj
Mudu sukimės…
[Daugiau…]

Monologas

BODĖSIES meilę numarinusi,
O verks dienų grandis,
Kai laimė toliuos užmariniuose
Kristalo rūmus nuskandins.
[Daugiau…]

Šilima

PARŪGOS žmona gal kainas,
Pasiguos gal kuo –
Šitaip metų metai eina,
Teka kaip vanduo…
[Daugiau…]

Rytas

TAIP AKIS išneši į plačiausias aikštes,
Į žydra mėlyne virpančius skliautus:
Kažkieno jaunystė atsiskyrus vaikšto,
Kažin kas ten šypsos, aišku – jau ne tu!
[Daugiau…]

Reklama

IR PAJUSI šaltį,
Ir pasigėrėsi –
Drėgname asfalte
Atsimušę šviesos.
[Daugiau…]

Santa croce

PRAEIS diena, ir nežinosi,
Ką įgijai, ką praradai.
Ir traukinių languos kartosis
Tau šalys, miestai ir veidai…
[Daugiau…]

Atsisveikinant

TAI ŠTAI mane likimas išdaigus,
Lyg neatakusį šunytį kūdron, sviedžia
Ieškot po tolimu nežinomu dangum
Sesutei rūtų, mėtų, margažiedžių…
[Daugiau…]