Tu, kuris tikėjai

TU, KURIS tikėjai, kad atrasi žmogų
Su tyra krikštolo, ašaros siela,
Atradai aistrų gašlumo liūną ogų,
Tyvuliuojantį nebeišbrendama bala.
[Daugiau…]

Tu vis

TU VIS, žmogau, eini erškėčiais, usnėm..
Ir nuostabu! tu žemės kryžių pats imi:
Nešies krūtinėj širdį nepaklusnią
Ir aidi tavo aimana kimi…
[Daugiau…]

Ratelis

TAI BUVO sapnas, bet taip anei sapne
Nebūna ir nebeįvyksta niekad,
O laiko bėgyje tatai palieka,
Lyg šviesus krislas žibėti pelene…
[Daugiau…]

Lemtis

NUOLATOS ji ateina puošni ir pikta,
Nebylė, kaip naktis, ir juoda, aksominė:
Tik boluoja graži alebastro kakta,
Nuostabi alebastro kakta ir krūtinė.
[Daugiau…]

Yra gi

YRA GI mūs visų sapnų, visų troškimų
Graži ir nuostabi šalis,
Kur skausmo, ašarų nepastovaus likimo
Nei vardo žvaigždės neišlis…
[Daugiau…]

Mielas prieteliau

MIELAS prieteliau, ar nepakvimpa kartais
Tau nuostabūs anų dienų regėjimai,
Kalinami šiam atšiauriam kalėjime
Nebesurūdinčiais užraktais ir vartais?
[Daugiau…]

Vaikystė

TAI BUVO vaiskūs, šviesūs rudenys, rugienos
Apnertos žvilgančiais voratinklių šilkais,
Linksmi paukšteliai, lyg vėje paleistos pienės,
Ir gervių nuvirvenantys pulkai…
[Daugiau…]

Jaunystė

LAISVA, ugninga, nežabota
Kliūčių, jaunyste, nežinai!
Į ateities žavingus plotus
Pirmyn veržiesi amžinai.
[Daugiau…]

Varpas

VAKAROP, varpinėje suvirpęs, varpas
Plaukdamas primins artėjimą nakties
Ir laukuose, lyg rasa nukritus varpas,
Vargo žmones susikaupti atities.
[Daugiau…]

Atsiskyrimas

KIEKVIENĄKART, kai tik man reikia skirtis
Vis tiek su kuo ir kaip ilgam bebūtų:
Su žmogumi, miestu, šalim ar butu –
Skaudžioj nostalgijoj jaučiu, tarytum mirtį,
[Daugiau…]