Platybėse laukų

Liko ūkanoj kalnų vingiuotas kelias,
Liko viskas ten anapus — debesy —
Ir tu, mielas akiai žydintis kampeli,
Ir tu tolimas, toks tolimas esi!

Vienų vienas bevilioja širdį žygis —
Sau pačiai išdrįsti tarti atvirai:
Viskas žuvo, ir sapnų auksinės vygės
Surūdijo geležiniai pakarai…

Pučia veidan vakarų švininis vėjas,
Drebindamas vynuogių rausvas kekes;
Be tvarkos galvoj kryžiuojasi idėjos,
Mindamos gimtųjų pievų plaštakes.

Kas priraišiojo po baltą debesėlį
Prie nudžiugusių pavasario šakų?
Žydi medžiai, žydi krūmai, žydi gėlės — — —
Žydi ašara platybėse laukų.


Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>