Vai nedvelk

VAI NEDVELK, nedvelk, vėjeli,
Vyšnių žiede, vai nešelk,
Ir nukrėsdamas žiedelį
Mano džiaugsmo neprikelk…
[Daugiau…]

Šiaurys

BALTA žemėj, tik dangus užgriuvęs
Ir prislėgęs kūpančias pusnis,
Tik sijoja iš plačios sietuvės
Snaigės, žvaigždės negyvas ugnis…
[Daugiau…]

Vidurnakčio tyla

VIDURNAKČIO tylos vargonai gaudė
Kažkokį gedulingą maršą už langų
Ir ilgesys aitrus krūtinėj maudė,
Supančiotas nualpusiųjų įstangų…
[Daugiau…]

In quo contristata es

BŪNA tokie skaudūs saulėlydžiai kartais,
Kaip ašara skaidrūs, jautrūs kaip styga,
Jog atsiveria troškimų vario vartai
Ir rūdėti pančiai nukrinta staiga…
[Daugiau…]

Rytys

PASKUTINJ saldų snūdį snaudė rytas –
Nei žolytė, nei lapelis nejudėjo –
Vortinkliukuose raselės apvalytės
Gijeles įtempusios vos bekabėjo…
[Daugiau…]

Kalnuose

VIS KOPT, kaip paprastai kalnuosna kopiant
Mus stumia ta aitri, svaiginanti aistra
Pakilt virš visa ko, pakilt dangopi
Ir žvelgti išdidžiam godžia akių kaitra,
[Daugiau…]

Rūta

TAI NULENKĖ tave iki juodos žemelės
Įtūžę viesulai išrauti iš šaknų
Ir gąsdina trankydami varteliais,
Lyg tyčia juos atradę palaknus.
[Daugiau…]

Ir vanduo akmenyse

IR VANDUO akmenyse, ir vėjelis šile
Nepaliauja kalbėt stebuklingai,
Tai tik mano jau tokia dalia,
Kad tau kalbinti žodžio pristinga…
[Daugiau…]

Baltas debesėlis

KURGI TU plauki, baltas debesėli,
Žydroje mėlynėj čaižomas čiurlių?
Ak, kaip gera tau – virpuliuoja mėlis,
Ir nevaržo niekas laisvės ir kelių!
[Daugiau…]

Narcizai

KADAIS nežemiškai gražus vaikinas
Pasilenkė ties krikštolo versme gyva
Ir taip godžiai užsižiūrėjo į save,
Jog ėmė ir pavirto į žolyną…
[Daugiau…]