Lietutis

Jau lietutis, jau lietutis!
Pažiūrėkite, kaip lyja
Toks šiltutis, toks smagus…
Kaip gamta nuo jio atgyja,
Kaip pradžiunga tuoj žmogus.
[Daugiau…]

Jau šypsos saulelė

Jau šypsos saulelė
Kaitri ir graži,
Jau šniokščia upeliai
Didi ir maži.
[Daugiau…]