Á Tõa

Naktis. Atogrąžų rūke beformės lytys
Į jauno mėnesio duknas be garso kniumba…
Pabūk, pabūk čionai dar valandėlę trumpą,
Kol ims aušra sidabro upėse žvalgytis!
[Daugiau…]

Už vandenų

Nusiginė pulkus šešėlių
Per veidus vakaras — piemuo.
Iš melsvo rūko žvaigždės kėlė —
Ratu sustojo parymot.
[Daugiau…]