Kur bėga šešupė (linksmai)

Kur bėga degtinė, kur spiritas teka
Ten mūsų tėvynė graži Lietuva.
Ten broliai “pijokai” rusiškai šneka,
Ten skamba po kaimus Minedo daina.

Kubiliaus pasaka

Apšerkšniję mūsų žiemos –
Nevalyta – kur dairais.
Šiurpias pasakas Kubilius
Seka liaudžiai vakarais.
[Daugiau…]

Žodžiai mamai

Dėkui Tau, mamyte,
Kad išauginai,
Kad paleidai į pasaulį,
Kad išmokinai.
Šiandien ačiū Tau tariu
Ir šiltai apkabinu:
Žilą galvą pabučiuoju
Ir ilgai, šiltai dėkoju.
Skruostai jau nubalę
Kaip balta drobelė.
Pakalbėkim dviese
Apie mano kelią.

Eilėraštis mamai

Atnešk man meilę, mama.
Aš tau širdim dėkosiu.
Mylėt tave taip gera,
Kad visad tai kartosiu.
[Daugiau…]

Gyvenimas

Pirmasis riksmas. Vystyklai. Lopšys.
Pirmasis žingsnis. Žodis. Kosulys.
Vaistai. Ligoninė. Žaisliukai.
Darželis. Brolis. Dviratukas.
[Daugiau…]

Velykų kiškis

Eina kiškis takeliu
Su pintiniu krepšeliu.
O krepšelyje margučiai,
Duos kiškelis jų vaikučiams.
Kiekvienam dalins po vieną,
Kad Velykų šventės dieną
Būtų linksma ir smagu
Su kiškučio margučiu.

Prieš šv. Velykas

Šiandien nėra dar lauko gėlių-
Gerumu tegu žmonės žydės.
Suskambėsiu švelniu varpeliu,
Vos tik šypsenas puokštėn sudės.
[Daugiau…]

Apsnigtais takeliais rieda

Apsnigtais takeliais rieda
Išsipusčiusios Kalėdos
Rankose – snieguolė, žiedas,
Pamary įmintos pėdos.
Nosys – prie langų prišalo
Mums, belaukiantiems senelio
Su meškute ir zuikiu
Jis atneš daug dovanų!

Sėdo kiaulė į taksi

Do rė mi fa sol la si,
Sėdo kiaulė į taksi,
Sumokėjo tris rublius,
Nuvažiavo į Šiaulius.
Iš Šiaulių paspaudė gazą,
Nuvažiavo į Kaukazą,
Iš Kaukazo į mėnulį,
Pažiūrėt kaip diedas guli.
Diedas guli ir sapnuoja,
Kad į karą išvažiuoja.
Turi bombą ir granatą,
ir dešrinį automatą.