Tavęs aš laukiau

Debesys sunkus saulę užėjo,
Dienelė apsiniaukus.
Skrenda laiškelis nuo brolužėlio
Iš juodo karo lauko.
[Daugiau…]

Lauk manęs

Nemune ledai išplauks,
Obelys pabals. –
Parymok, manęs palauk
Prie baltos obels.
[Daugiau…]

Močiutė

Ji kas rytmetį kėlė iš miego,
Mokė vaikščioti, melstis, kalbėt.
Kaip ratelis ji sukosi, bėgo
Tekina iki kapo duobės.
[Daugiau…]

Nelauktoji

Stovėjom tylus ir išbalę –
Lyg pikto kero užburti.
Tai ji, nelauktoji, pro šalį
Mums prašliaužė – visai arti.
[Daugiau…]

Žandarai išvežė mokytoją

Sniege paliko vėžės rogių,
O širdyje gili skriauda…
Mūs mokytoją – lyg pavogę
Žandarai išvežė tada.
[Daugiau…]

Donelaitis

Miestai ir miškai, upelio krantas:
Tilžė, Lazdynėliai, Širvinta –
Prūsų Lietuva! Kur miega Mantas,
Kur palaidota narsi tauta.
[Daugiau…]

Rudenį

Rausta šiluogužė. Debesėlis plaukia,
Būrį gervių lydi į saulutės šalį.
Tarp dviejų pušelių – beržas geltonplaukis:
Mes tave mylėsim – baltąjį brolelį.
[Daugiau…]

Saulytė

Kas gi užuolaidą judina lango?
Kieno balta rankelė? –
Saulytė savo brolelį brangų,
Sauliuką iš miego kelia.
[Daugiau…]

Sugrįžimas

Štai ir mes namo sugrįžę…
Pirkios nebėra…
Baltuoja mediniai kryžiai –
Lyg nauja tvora.
[Daugiau…]

Viltis

Nūnai tu pats prieš mane tiesiai,
Ir vilties žvakė rankoj dega.
Drugeliai veržiasi į šviesą,
Girdžiu, kaip jų sparneliai spraga.
[Daugiau…]