Daina apie smurtą

Pro baisų sapną
visa suvirpau –
pusė pasaulio,
rodos, nuvirto.
[Daugiau…]