Koks vakaras ilgas

Labanakt avyte švelni,
Ar nešalta tau?
Apsiklot šiltai gali
Mik greičiau, mik greičiau,
Mik, mik, mik greičiau
[Daugiau…]

Zuikis vaiką lingavo

Zuikis vaiką lingavo,
Belinguodams užsnūdo.
Nuo krėslelio nusprūdo,
Katins nosį nukando.
Pats po pečium palindo,
Meška vaiką pagavo.
Pagavo ir dainavo.

Svirplys

Krinta rasom nakties vėsa,
Skęsta sapnuos gamta visa.
Vien tik nenaudėlis svirplys,
Svirpia sau užkrosnyje vis.
O-jo-jo-jo-jo, svirpia vis. 2k
[Daugiau…]

Pele pele

Pele, pele nešk miegelį,
Po mažyčio pagalvėle,
Saldų miegelį.
[Daugiau…]

Miki vaikuti brangus

Miki, vaikuti brangus, sutemos gaubia laukus,
Rimsta ėriukai garde, tyla bitelės sode.
Mėnuo įkopęs dangun, žvelgia pro langą vidun.
Šviesų sapnelį sapnuok, mik, karalaiti, miegok.
Miegok, miegok…
[Daugiau…]

Lylia lylia

Lylia lylia mažutyte (mažulėli),
Mano miela dukteryte (mielas sūnaitėli).
Mik, mažute, būk gerute, (-ti),
Auk didutė, būk gerute (-ti).
Čiučia liulia mažutyte (mažulėli),
Mano miela dukteryte (mielas sūnaitėli).
Čia lopšely paguldyta (-as),
Apklostyta, apkamšyta (-as).
Čiučia, čiučia, tegul pučia,
Lylia lylia, tegul lyja…

Jau pelytė atbėga

Jau pelytė atbėga,
Per devynias seklyčias.
Neša saldųjį miegą,
Neša neša mažyčiams.
Liulia liulialia liulia,
Liulia liulialia liulia.
Neša saldųjį miegą,
Neša neša mažyčiams.
[Daugiau…]

Dėdė miegas

Kai mieste nemiega niekas,
Atkeliauja Dėdė Miegas:
– Jau pavargot? As einu,
Daug sapnų dalinu.
[Daugiau…]

Čiučia liulia

Čiučia liulia šita,
Duos Dievulis kita,
Kai kitu turėsma,
Tai abu mylėsma.
Vienu pamyluosma,
Kitu pačiučiuosma.

Ai – ja, zu – zu

Ai – ja, zu – zu,
Ai – ja, zu – zu.
Tu neverki, mažutėle 2k
Zu – zu. 2k
Snaudžia pušys, uosiai dailūs,
Ai – ja, zu – zu.
Miega ir vaikučiai meilūs 2k
Zu – zu. 2k
[Daugiau…]