Kareivio atsisveikinimas

Sudiev visiems! Kažin ar begalėsiu
Sugrįžt pas tėvą ir matušę seną,
Pas vaikelius ir mylimą Aleną, –
Kažin ar juos visus beparegėsiu…
[Daugiau…]

Kad numirsiu, man’ pakaskit

Kad numirsiu, man’ pakaskit
Ant Šventosios upės kranto:
Kad matytų kapas sodžių,
Kūdikėlis kur užaugau;
[Daugiau…]