Tik po audros

Tik po audros vėl šviečia saulė,
tik po audros graži ateis
diena į sutremptą pasaulį
po rūškano dangaus skliautais.
[Daugiau…]

Iš sudužusio laivo

Iš sudužusio laivo mes šaukiam –
o dangau, Tėvo ranką ištiesk,
leisk išplaukt, leisk išplaukt tiem, kur plaukia
melsdami Tavo uosto vilties.
[Daugiau…]

Būsimoji diena

Viršūnių pasakoj tavęs aš neregėjau
ir neradau žaliojoj lygumoj,
o tu eini kaip sapnas, kaip šešėlis, tu kaip vėjas –
dainuodama ir šokdama linksmai.
[Daugiau…]

Likimas

Mačiau griuvėsius koliziejaus,
mačiau aš mirusias žemes,
mačiau aš mumijas muziejuos –
o buvo gyvos jos kaip mes,
[Daugiau…]

Žemčiūgų mylimoji

Kaip šviesus anemonas žydėjai
ir buvai tu kaip saulė graži,
karalaičiai tau sostus žadėjo,
o tu jiem vis kartojai: “Kaži…
[Daugiau…]

Širdies pavasaris auksinis

Širdies pavasari auksinis,
esi purienoj tu gelsvoj,
esi tu žydinčiuos žvaigždynuos
ir meilės pasakoj gražioj.
[Daugiau…]

Kas verkia ten nežinomas

Kaip dvi sidabro ašaros,
dvi mažos žvaigždės rieda
į juodą naktį vasaros,
kaip juoda rožės žiedą …
[Daugiau…]

Išsipildymo psalmė

Aš gyvenau, kaip negyveno niekas,
aš dainavau, kaip niekas nedainavo –
daina, širdies puikuolės nepasiekus,
ak, baisią naktį žemei pranašavo …
[Daugiau…]

Paskutinis pasmerkto myriop žodis

Aukščiausio Tribunolo ponas pirmininke, ponai
aukštieji pareigūnai, ir laisvi piliečiai, ir kalėjimo sargai,
tautos įstatymų pavestas jūsų galiai ir malonei
brangiai apmokamojo posėdžio jums neužtęsiu perilgai.
[Daugiau…]

Melas

Kažkas tarė: šis pasaulis serga … – Melas! –
Netikėjau. – Ne! Ne! Ne! – šaukiau.
O kasnakt jis blaškėsi išbalęs
ir kasdien vaitojo vis, klaikiau.
[Daugiau…]