Dvi impresijos

Kovo mėnuo
Žvaigždės kaip nebylės dukros
Lyžteli nuo
Rankos parudusį cukrų
[Daugiau…]

Pasigėrimas rudenį

Pasilieja dangum dievo sėkla ir gervuogių rašalas
Gerk vaikeli taip mąžta atstumas ir laikas
Kai blizgučiais apkarstytas grįžta tėvynėn apaštalas
Ir padaro kvailystę sutaną ir kryžių sutaiko
[Daugiau…]

Ars poetica

Prisuktoj karalystėj gyventojų skaičiai pastovūs
Knygos pūva ir niekas lotyniškai jau nesupranta
Aš kviečiu tave dar kartą grįžti ant girgždančios lovos
Kam ieškoti ženklų jeigu uždrausta grįžti į krantą
[Daugiau…]

Nepastojusios moters rauda motinystei pažadinti

Pridėk sūneli žilą savo galvą
Prie dangiškos dievulio geležies
Ir kirvis tau sutvers raudoną spalvą
Kuria anksčiau nei užgimei grožies
[Daugiau…]

Motinystė

Vieną kartą pasaulyje buvo turtingas karalius
Neturėjo vaikų ir kas mėnesį keldavo puotą
Taip vaikystė ir baigėsi geso neono liepsnelės
Ir baisu jeigu tai ne sutverta o tik sugalvota
[Daugiau…]

Pasaka be galo

verkdama motina
kalbėjo kad ir aš netikėdama
pradėjau taip tai ir baigsiu taip
kad tik tėvo pėdas surinksiu [Daugiau…]

Ad me ipsum

Ne gyvybės vanduo tavo gerklę ir smilkinius plovė
Chrestomatinis noras numirti tavęs neišgelbės
Tebestovi šventyklos bet jau pražiūrėtos šventovės
Kur prieš tūkstantį metų nulipo nuo žirgo hidalgas
[Daugiau…]

Mintys

Žmonėse atsiranda kraujomušos mintys paryžiai
Pelei rausiantis po pamatais virš kurių dabar mišios
Kur paveikslų nedaug ir per didelis garso tankumas
Aš galėčiau užmerkti akis viską atperka kūnas [Daugiau…]

Miesto atradimas

Kiemsargis uždegęs sniegą
Supamoj kėdėj užmiega
Ir nemato kaip iš jūros tyliai išbrenda lietus
[Daugiau…]

Užupis

Subačiaus gatvėj nėra vienuolyno.
Katinas žiūri į yrančią arką.
Katinas Užupio vaizdo nedarko.
Liejasi rytas kaip „Šaltmėtinis“.
[Daugiau…]