Piktas lietus

Kas brenda ir brenda per lietų kuris tarsi vanago
snapas kapoja
kam veliasi kojos be kelio vien molis ir šlynas ir šlynas
o viešpatie šitokio pikto lietaus dar niekad regėti
neteko [Daugiau…]