Ąžuolas

Renavo
dvaro parke,
peiliu prarėžęs
žemės krūtinę,
pasivogiau ąžuoliuką –
šaknys per sprindį, stiebelis plonas, ketvirtuosius įpusėjęs
[Daugiau…]

Laiškas mirusiai motinai

airis niūriai žvelgia: mes – kalės, lakančios alų, bedarbės snaiperės.
jis renkasi mane tartum avį: apžiūri, pučia dūmus, uodžia mėsinga nosimi –
vis aršiau ir skaudžiau slysta žemė.
motin, kur tu?
plakasi
lange
žuvis
[Daugiau…]

Duty free

užspringo laikrodis smėliu, sustojo;
pakaks byrėti, irti, nykiai srūti;
pelenai – pelenių kraitis, net sliekams jie kartūs
[Daugiau…]