Penki penki

Penki penki – penkiolika,
Genys sakė – šešiolika.
Jeigu netiki, skaičiuok –
Viens, du, trys.

Ketur ketur

Ketur ketur keturiolik,
Senis manė, kad penkiolik.
Jei penkiolikos nebus,
Senis pats melagis bus.

Vienas – katės pienas

Vienas – katės pienas,
Du – po padu,
Trys – tave išvarys,
Keturi – nieko neturi,
Penki – ožką kinki,
Šeši – katę peši,
Septyni – žvirbliai karklyni,
Aštuoni – žąselės kluoni,
Devyni – vištos mėšlyni,
Dešimts – niekas neišims.

Vienas – pienas

Vienas – pienas,
Du – medu,
Trys – nematys.
Keturi – po kepuri,
Penki – menki,
Šeši – peši,
Septyni – kupstyni,
Aštuoni – kaštoni,
Devyni – dumblyni,
Dešimts – niekas neišims.

Vienaice, dvaice

Vienaice, dvaice, traice,
Kerule, pede, klode,
Sukmun, dukmun, deven,
Dikšt.

***

Vienaice, dvaice, traice,
Kerula, peda, leda,
Vokum, pokum,
Devin, dekcin,
Duolik, šuolik,
Šuocik muocik,
Kivel vivel,
Kipel vipel,
Kliokt.

Viens, du, trys

Viens, du, trys,
Aš einu ieškot.
Kas nepasislėpė –
Aš nekalta.

Dukart du

Dukart du – keturi,
Tamsta proto neturi!
Jei aš proto neturečiau,
Tai ligoninėj gulėčiau.

Inu duinu

Inu, duinu, trinu keverzu,
Penku, senku,
Sekutinis makutinis,
Graužin – brukšt.

Anki anki ankenkiule

Anki anki ankenkiule,
Gervė sakė, kad penkiulė.
Ėjo gervė paskaityt,
Gervės koja knept.

Vienarbukė, dvarbukė

Vienarbukė, dvarbukė,
Trikorikė, raibukė,
Eckus peckus,
Kromas romas,
Vidupetė strakt.
Meileirin pokšt.


Puslapis 1 iš 6123456