Anapus saulės

ANAPUS saulės, anapus marių krašto,
Kraujų taku kas kryžių neša…
Krauju rašytas Šventas Raštas –
Kas jį krauju išrašė?
[Daugiau…]

Čiurlionis

APSIRAIZGĖ širdis dulkėtu voratinkliu,
Čiurlioniška “Saulės sonata”,
Kur karalių galvos nulinkusios
Ir užgniaužti pasakų pasauliai platūs.
[Daugiau…]

Kaip šekspyro tragedijoj

PRASISKIRIA vakaro mantijos sunkus kruvinas aksomas
Ir saulė krauju prakaituoja, it Kristus Alyvų Darželyje
Keistuoliai mes naktį žvaigždes nusisagstome,
Kad čia tarp raidžių jos žydėtų dar naktį, dar žaliąją,
[Daugiau…]

Kada nors

KADA NORS aš patiesiu dienas vėdinti –
Gyvenimą kaip audinį ritiman ritamą,
Ir pamatysi jų vedamą mintį,
Ir tu pajusi eilėraščio ritmą:
[Daugiau…]

Imago poetae tremenda

IR GAILA man širdies, ir rašalo man gaila,
Ir noriu viską mest, bet vėlu – negaliu:
Ak, kaip būtų gera šiam margam pasauly,
Ak, kaip būtų gera gyventi be eilių…
[Daugiau…]

Andai

ANDAI, lyg pasikaišiusi sijoną
Mergaitė, per rasas nubrido saulė,
Šiandieną ji nutukusia, raudona
Ištvirkėle klajoja po pasaulį.
[Daugiau…]

Šiapus ir anapus

IR KAI užmirštu aš kartais
Rimą, ritmą, žodį,
Tai eilės metėlėm apkarsta,
Gegužis virsta gruodžiu.
[Daugiau…]

Akys

YRA TOKIOS akys, kaip rudenio
Gervių ištiesti kaklai,
Ir tokios kaip saulė vidudienį
Šiltos, ir šaltos kaip stiklai.
[Daugiau…]

Apie laimę

KAS MAN šiandien rodos vargas,
Vakar buvo laimė –
Kaip genys pasaulis margas,
Kaip genys ir laimė.
[Daugiau…]

Ofelija

OFELIJA beprotė, Ofelija mylinti –
Balta kaip sniegas, skaisti gi kaip ašara.
Vienuma prie upelio Elsinoro apylinkėj,
Ir gluosniai nei žodžio, nei žodžio neprataria.
[Daugiau…]