Mano žemės ruduo

O kaip man užrašyti rudenį ir savo juodą kraują,
kad vieną kartą popieriuje atsivertų kaip negyjanti žaizda –
lietaus ir vėjų nukankintos lygumos ir iškraipyti skaudžiai
mediniai kryžiai vakaro skliaute.
[Daugiau...]

Didžiojo molno rauda

Vieną naktį, skambant taurėms,
kai senam dvare puotaus svečiai,
tu nebegirdėsi liūdno šauksmo,
kurs tave į saulę kvies klajot ir žaist.
[Daugiau...]

Senam dvare

Tu jauti dar plaukuose kelionės vėją
ir ant lūpų rudenio lietaus lašus.
Kambary tylu. Jau vakaras atėjo –
ir tamsa languos plasnoja pamažu…
[Daugiau...]

Svetimos moters paveikslas

Šį vakarą, kai parko tankmėje
stovėjau medžių šlamančiuos šešėliuos,
su vakaro migla ji prisikėlė,
ir aš nustebusiom akim lydėjau ją:
[Daugiau...]

Atsiminimas

Užsimerkiu ir matau: tu ateini…
Senas laikrodis nuobodžią dainą skambina,
ir į langą plakasi žiedų vilnis…
Užsimerkiu ir – tai tu, tai tu, ištiesus ranką,
man pavasario žiedų neši.
[Daugiau...]

Ekeby pasaka

Tu bėgai per pavasario audringą naktį,
tu bėgai lygumom ir per suskilusias lytis…
Tavo plaukai lietuj ir vėjuj plakės,
tavo plačiai pravertos, ašarotos akys
nematė rankų ištiestų: jose atsišvietė pavasario naktis.
[Daugiau...]

Sužeistas kareivis

Tu žiūri, plačiai pravėręs skaudančias akis,
pro aprūkusį vagono langą:-
vilnija laukuos javų auksinės bangos
ir sužvilga miestai klony, saulės nušviesti…
[Daugiau...]

Žemę praradęs žemdirbys

O žeme, aš girdžiu, kaip tu verki po mano kojom –
tavo akis užklojo kietas grindinio akmuo,
tavo krūtinę slegia miestų milijonai,
ir žaizdos, prakirstos ligi širdies, tau kūną kloja,
ir tavo drumstas kraujas trykšta bokštuos purvinuos.
[Daugiau...]

Dvidešimtojo amžiaus pamišęs laikrodininkas

Jie neturi širdies, nei vienos širdies,
jie – tie žmonės – kiekvienas krūtinėj –
aš girdžiu, kai klausau vidury nakties,
ir prispaudžiu ausį prie savo paties
sudraskytos odos – geležinį
didelį laikrodį plakant.
[Daugiau...]

Pavargęs fabriko darbininkas

Kasdien grįžtu namo pilkom, dulkėtom gatvėm –
širdis sunki ir visiškai tuščia.
Mano kraujuj įsisunkė didžiųjų plieno ratų
duslus ir amžinas plakimas ir kančia.
[Daugiau...]


Puslapis 15 iš 17« Pirmas...891011121314151617